0%
افزایش فروش و سودآوری برنامه ریزی تجارت الکترونیک خدمات غیر حضوری

افزایش فروش و سودآوری

عرضه راهکارهای افزایش فروش و سود آوری

برنامه ریزی

تدوین برنامه ی عملیاتی

تجارت الکترونیک

تولید محتوا و مدیریت فضای مجازی

خدمات غیر حضوری

جلسات آنلاین و وبینار

فروش

تدوین طرح فروش مهندسی فروش

برندسازی

مدیریت استراتژیک برند برند سازمانی

بازاریابی

برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی تحلیل رفتار مصرف کننده

تبلیغات

کمپین تبلیغاتی

دنیای کسب و کار امروز ،مبتنی بر دانش و تجربه است. من آرش قنبری مشاور کسب و کار و بازاریابی در همدان برآن هستم تا با ارائه مشاوره و آموزش به پیشرفت کاری شما سرعت ببخشم .